Nghiên Cứu Và Phát Triển Các Dự Án Mới Với Khách Hàng

Nghiên cứu và phân tích là một trong những bước quan trọng đầu tiên trong quá trình thiết kế web.

Gặp gỡ Khách Hàng: Gặp gỡ khách hàng để thảo luận chi tiết về dự án, hiểu rõ nhu cầu của họ, và xác định mục tiêu cuối cùng của trang web. Các cuộc họp này có thể bao gồm các cuộc họp trực tiếp hoặc trò chuyện qua điện thoại hoặc email.

Lắng Nghe Khách Hàng: Lắng nghe và ghi chép các ý kiến, gợi ý và yêu cầu của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án sẽ đáp ứng đúng mong muốn của họ.

Phân Tích Yêu Cầu: Phân tích yêu cầu dự án để xác định các tính năng và chức năng cần phải thực hiện trên trang web. Điều này bao gồm xác định phạm vi công việc, luật lệ và quy định cần tuân thủ, và yêu cầu kỹ thuật.

Nghiên cứu Thị Trường: Xem xét thị trường và ngành liên quan đến dự án. Nghiên cứu về khách hàng mục tiêu, cạnh tranh, và xu hướng mới trong ngành.

Xác định Đối Tượng Người Dùng: Xác định đối tượng người dùng mục tiêu của trang web. Điều này giúp trong việc tạo ra giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng tốt nhất cho đối tượng này.

Lập Kế Hoạch Dự Án: Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết với các bước tiến trình, nguồn lực, và thời gian. Điều này giúp đảm bảo rằng dự án sẽ được hoàn thành đúng tiến độ và ngân sách.

Xây dựng Tài liệu Dự Án: Tạo tài liệu dự án chứa thông tin về phạm vi dự án, yêu cầu kỹ thuật, lịch trình, và ngân sách để chia sẻ với khách hàng và các thành viên trong dự án.

Xác định Phạm vi Công Việc: Định rõ phạm vi công việc và tạo một tài liệu phạm vi dự án (SOW) để bao gồm tất cả các yêu cầu và cam kết cụ thể về sản phẩm dự án.

Xác định Cấu Trúc Thông Tin: Lập kế hoạch về cách tổ chức và hiển thị nội dung trên trang web. Điều này bao gồm việc xác định cấu trúc menu, danh mục, và trang con.

Xác định Kỹ Thuật: Xem xét và chọn công nghệ, ngôn ngữ lập trình, và nền tảng phù hợp với yêu cầu dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY